Các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu

Bài viết này nhằm mục đích duy nhất là tổng hợp tần tần tật các lệnh thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu trên nền tảng Linux dành cho những nhà quản trị máy ảo VPS.

Trong Ubuntu chủ yếu sử dụng lệnh

apt-get

 

Trong CentOS/Fedora chủ yếu sử dụng lệnh

yum

Cài mới, Gỡ bỏ và Cập nhật Packages

Làm mới list và repository

– Red Hat/Fedora: Tự động khi chạy lệnh Yum

– Ubuntu:

apt-get update

Cài đặt một package từ một repository:

– Red Hat/Fedora:

yum install ten_package

– Ubuntu:

apt-get install ten_package

Cài đặt từ một file

– Red Hat/Fedora:

yum install package.rpm
rpm -i package.rpm

– Ubuntu:

dpkg –install package.deb

Gỡ bỏ một package

– Red Hat/Fedora:

rpm -e ten_package

– Ubuntu:

apt-get remove ten_package

Kiểm tra cập nhật phiên bản mới

– Red Hat/Fedora:

yum check-update

– Ubuntu:

apt-get -s upgrade
apt-get -s dist-upgrade

Cập nhật phiên bản

– Red Hat/Fedora:

yum update
rpm -Uvh [args]

– Ubuntu:

apt-get upgrade

Cập nhật nhân

– Red Hat/Fedora:

yum upgrade

– Ubuntu:

apt-get dist-upgrade

Kiểm tra thông tin một Package

Tìm kiếm thông tin về một package

– Red Hat/Fedora:

yum search ten_package

– Ubuntu:

apt-cache search ten_package

Liệt kê danh sách các package

– Red Hat/Fedora:

yum list available

– Ubuntu:

apt-cache dumpavail

Liệt kê danh sách các package đã cài đặt

– Red Hat/Fedora:

yum list installed
rpm -qa

– Ubuntu:

dpkg –list

Kiểm tra thông tin về một package

– Red Hat/Fedora:

yum info ten_package

– Ubuntu:

apt-cache show ten_package

Kiểm tra thông tin về một package đã cài đặt

– Red Hat/Fedora:

rpm -qi ten_package

– Ubuntu:

dpkg –status ten_package

Danh sách các file trong một package đã cài đặt

– Red Hat/Fedora:

rpm -ql ten_package

– Ubuntu:

dpkg –listfiles ten_package

Danh sách các file cấu hình của một gói đã cài đặt

– Red Hat/Fedora:

rpm -qc ten_package

– Ubuntu:

dpkg-query –show -f ‘${Conffiles}\n’ten_package

Danh sách package được cài cùng package

– Red Hat/Fedora:

rpm -qR ten_package

– Ubuntu:

apt-cache depends

Thông tin từ một file

Tìm package từ một file

– Red Hat/Fedora:

rpm -qf filename

– Ubuntu:

dpkg –search filename

Lệnh làm việc với hệ thống

Thông tin thống kê cache

– Red Hat/Fedora:

– Ubuntu:

apt-cache stats

Gỡ bỏ package + tất cả cache trên đĩa cứng

– Red Hat/Fedora:

yum clean packages

– Ubuntu:

apt-get clean

Repository location configuration

– Red Hat/Fedora:

/etc/yum.conf

– Ubuntu:

/etc/apt/sources.list

Lệnh làm việc với apache

Start/stop

– Red Hat/Fedora:

service httpd start/stop/restart

– Ubuntu:

service httpd start/stop/restart

Khởi động cùng hệ thống

– Red Hat/Fedora:

chkconfig httpd on

– Ubuntu:

update-rc.d apache defaults

Hủy khởi động cùng hệ thống

– Red Hat/Fedora:

chkconfig httpd off

– Ubuntu:

update-rc.d apache purge

Đã hoàn thành bài giới thiệu các lệnh thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu dành cho nhà  quản trị VPS. Chúc bạn sẽ sử dụng thành thạo Linux.

Nguồn bài: Tổng hợp 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: , ,