Các loại chứng chỉ SSL dựa trên mức độ xác thực

Nội dungCác loại chứng chỉ SSL dựa trên mức độ xác thực dành cho website của bạnDV (Domain Validation) – Chứng chỉ xác thực tên miềnOV (Organization Validation) – Chứng chỉ xác thực tổ chứcEV (Extended Validation) – Chứng chỉ xác thực mở rộng Chứng chỉ SSL (SSL Certificates) ngày … Đọc tiếp Các loại chứng chỉ SSL dựa trên mức độ xác thực