Cách sử dụng lệnh userdel trong Linux để xóa người dùng

Hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh userdel trong Linux để xóa một tài khoản người dùng  và tất cả các file liên quan của tài khoản đó khi người đó không còn trách nhiệm gì trên hệ thống giúp bảo mật thông tin.

Cách sử dụng lệnh userdel trong Linux để xóa người dùng

Cú pháp lệnh userdel trong Linux

Để xóa user ra khỏi hệ thống Linux thì bạn sử dụng cú pháp như sau:

userdel [OPTIONS] USERNAME

Trong đó:

  • OPTIONS là những tùy chọn cho lệnh userdel (chúng ta sẽ học nó ở phần 2)
  • USERNAME chính là tên của người dùng mà bạn muốn xóa.

Lưu ý rằng: Để chạy được lệnh này thì bạn phải có quyền sudo nhé, tức một là tài khoản root, hai là tài khoản thuộc nhóm root có quyền sudo thì mới xóa được người dùng.

 Cách xóa người dùng bằng lệnh userdel trên Linux

Để xóa một user ra khỏi hệ thống linux thì bạn sử dụng cú pháp cơ bản như sau:

userdel username

Khi lệnh này thực hiện userdel thì nó sẽ đọc nội dung trong file /etc/login.defs và xử lý. Nếu USERGROUPS_ENAB được thiết lập là YES trong file này, thì khi bạn xóa user nó sẽ xóa luôn group mà user đó đang thuộc về nếu group đó không còn user nào.

Ngoài ra, lệnh đó còn xóa luôn thông tin về user nằm trong file /etc/passwd/etc/shadow.

Hầu hết những bản phối của Linux sẽ không xóa thư mục home của người dùng, vì vậy nếu bạn muốn xóa luôn thư mục home của user thì hãy thêm tùy chọn -r (–remove) nhé.

userdel -r username

Ngoài ra, lệnh userdel không xóa dữ liệu của người dùng được lưu trong hệ thống khác, vì vậy bạn phải xóa thủ công bằng lệnh rm nhé.

Trường hợp người dùng vẫn đang online hoặc có một tiến trình nào đó chạy dưới quyền người dùng đó thì bạn không thể xóa được. Trong trường hợp này thì bạn phải đăng xuất người dùng và hủy tất cả tiến trình liên quan bằng lệnh killall.

sudo killall -u username

Chạy xong là bạn có thể xóa người dùng.

Một cách khác là bạn sẽ thêm tùy chọn -f (–force), nó sẽ xóa người dùng một cách cưỡng bức, cho dù người dùng đó vẫn đang login.

Chúc bạn thành công!

Nguồn: freetuts

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: , ,