Danh sách các câu lệnh cấu hình mạng trong Linux – Serires Lệnh Linux

[Serires Lệnh Linux – Phần 4] Dưới đây là danh sách các câu lệnh cấu hình mạng trong Linux (CentOS và Ubuntu) cho bạn đọc tham khảo.

1. Các câu lệnh cấu hình mạng trong CentOS và Ubuntu

Ubuntu và CentOS cũng như các hệ điều hành linux khác coi card mạng là một devicce và lưu cấu hình trong file text, sau đó tải lên mỗi khi khởi động máy. Mỗi máy tính cần có một card mạng Ethernet có dây hoặc không dây, được liệt kê trong thư mục /dev với tên gọi bắt đầu bằng 3 chữ cái eth.

Ví dụ: eth0 cho card mạng thứ nhất, eth1 cho card mạng thứ 2…

File lưu cấu hình mạng ở mỗi dòng Linux thường khác nhau. Ví dụ:

  • Trong Ubuntu, file cấu hình mạng được lưu tại /etc/network/interface/
  • Trong CentOS thì nó được lưu trong thư mục /etc/sysconfig/network-scripts/

1.1 Các câu lệnh kiểm tra thông tin mạng trong CentOS và Ubuntu

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
ifconfig -a | grep ethKiểm tra máy có bao nhiêu card mạng
ifconfigXem thông tin cấu hình các card mạng (MAC, địa chỉ IP, gateway..) của tất cả các card mạng trong máy (tương tự lệnh ipconfig của Windows)
ifconfig card-nameXem thông tin cấu hình của card mạng có tên là card-name (ví dụ: ifconfìg eth0)
route -nKiểm tra đường đi của gói tin (tương tự lệnh route trong Windows)

1.2 Các câu lệnh cấu hình mạng trong CentOS và Ubuntu

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
sudo ifconfig eth0 upEnable card mạng eth0 trong Ubuntu
sudo ifconfig eth0 downDisable card mạng eth0 trong Ubuntu
ifconfig card IP1 netmask IP2Cấu hình mạng cho Ubuntu, ví dụ: để thiết lập IP cho card eth0 IP là 192.168.1.100, netmask là 255.255.255.0 thì ta dùng lệnh sau: ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0.

Lưu ý: Cách cấu hình này sẽ bị mất giá trị khi máy khởi động lại

vi /etc/network/interfacesThiết lập file cấu hình mạng trong Ubuntu
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0Thiết lập file cấu hình mạng trong CentOS (thiết lập cho card mạng eth0)
/etc/init.d/networking restartKhởi động lại card mạng trong Ubuntu (để thay đổi có hiệu lực)
service network restartKhởi động lại card mạng trong CentOS (để thay đổi có hiệu lực)
vi /etc/resolvThiết lập name server cho CentOS và Ubuntu. Ví dụ, nhập vào nội dung file là:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.8.4
route add default gw 192.168.1.1Đặt địa chỉ IP 192.168.1.1 làm default gateway trong Ubuntu. Ngược lại với add ta dùng lệnh delete (ví dụ: route delete default gw 192.168.1.1)
route add -net 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 dev eth0Để add một routing tĩnh đến mạng (cho card mạng eth0). Ngược lại với add ta dùng lệnh delete

1.3 Các câu lệnh Command Line khác về mạng trong CentOS và Ubuntu

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
netstatHiển thị các kết nối mạng (tương tự trong Windows)
traceroute maychuTrace gói định tuyến tới máy chủ
nslookupTruy vấn máy chủ tên miền
rlogin maychuKết nối với một hệ thống ở xa
telnet maychuKết nối tới một hệ thống ở xa (tương tác tốt hơn lệnh rlogin)
rcp taptin maytuxaSao chép taptin từ một máy tính maytuxa
ftpTruyền tập tin giữa các hệ thống trên một mạng
rsh lenhChạy một lệnh trên một hệ thống ở xa mà không cần đăng nhập
ping maychuKiểm tra kết nối tới một hệ thống ở xa (tương tự trong Windows)
lcd pathThay đổi thư mục máy cục bộ khi đã đăng nhập ở trên máy ở xa
mesg y/nĐặt tùy chọn để các người dùng khác viết thông điệp cho bạn
write userGửi tin nhắn cho người dùng khác
talk userCho phép 2 người chat với nhau

2. Hướng dẫn cấu hình mạng trong CentOS và Ubuntu

2.1 Hướng dẫn cấu hình mạng trong Ubuntu

Bước 1: Dùng lệnh

sudo vi /etc/network/interfaces

Nội dung file như sau (thay các giá trị bôi màu đỏ ở dưới bằng IP của bạn)

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.1.0
gateway 192.168.1.1

Nếu muốn cấu hình card mạng nhận IP từ DHCP server chúng ta khai báo các dòng lệnh sau trong file /etc/network/interfaces:

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Bước 2: Reboot hoặc restart dịch vụ mạng bằng lệnh:

/etc/init.d/networking restart

Bước 3: Thông thường, sau bước 2 là xong. Trong một số trường hợp, bạn phải thiết lập nameserver. Cách thực hiện như sau:

sudo vi /etc/resolv.conf

Nhập nội dung file như bên dưới và lưu lại là OK:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.8.4

2.2 Hướng dẫn cấu hình mạng trong CentOS

Bước 1: Dùng lệnh ifconfig để kiểm tra các card mạng của máy

Bước 2: Sau khi xác định card mạng nào cần cấu hình (ví dụ card eth0), thì tiến hành thiết lập IP cho card mạng bằng lệnh sau:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Nội dung file như sau (thay các giá trị bôi màu đỏ ở dưới bằng các thông số của bạn)

DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
BROADCAST=192.168.1.255
HWADDR=00:25:90:C3:65:BC
IPADDR=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=8.8.8.8

Nếu muốn cấu hình card mạng nhận IP từ DHCP server chúng ta thay nội dung bên trên bằng nội dung sau:

DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=DHCP
DNS1=8.8.8.8

Bước 2: Reboot hoặc restart dịch vụ mạng bằng lệnh:

/etc/init.d/networking restart

Chúc bạn thành công!

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: