Danh sách các câu lệnh với file và thư mục trong Linux – Series Lệnh Linux

[Series Lệnh Linux – Phần 2] Dưới đây là danh sách các câu lệnh với file và thư mục trong Linux (CentoS, Ubuntu …) giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan.

Các câu lệnh xem thông tin file và thư mục

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
ls Lấy danh sách tất cả các file và folder trong thư mục hiện hành
ls tenthumuc Liệt kê nội dung bên trong một thư mục
ls -l Như trên, nhưng liệt kê cả kích thước file, ngày cập nhật..
ls -a Liệt kê tất cả các file ẩn
pwd Xuất đường dẫn của folder làm việc
cd Thay đổi folder làm việc đến một folder mới (tương tự như trong DOS)
df Kiểm tra disk space
du Xem disk space đã dùng cho một số file nhất định

Có thể bạn quan tâm:

Danh sách 15 câu lệnh ls trong Linux mà bạn cần biết

Các câu lệnh thao tác với file và thư mục (tạo, xóa, tìm kiếm, phân quyền…)

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
mount Gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính

– mount /mnt/floppy: lắp thêm ổ mềm.

– umount /mnt/floppy: gỡ bỏ ổ mềm

– mount /mnt/cdrom: lắp ổ CD-ROM.

umount Ngược với lệnh mount ở trên
mkdir Tạo một thư mục, ví dụ: mkdir tenthumuc
touch Tạo file mới
rmdir Xóa một thư mục (chỉ xóa được file rỗng), muốn xóa thư mục không rỗng, các bạn dùng lệnh sau: rm -rf
mv Đổi tên hay di chuyển file hoặc folder
rm Xóa file
cp Copy một hay nhiều file đến folder mới, ví dụ: cp taptinnguon taptindich
chmod Phân quyền file, folder, cấu trúc: chmod quyen tentaptin ,ví dụ: chown -hR user:user folder/ : Đổi owner cho folder hay file.
wget Download file.
find Tìm kiếm file, ví dụ:

– find /etc -name inittab: tìm file có tên inittab trong /etc

– grep chuoi tentaptin: tìm kiếm chuoi trong tập tin tentaptin

lpr Để in một file (phải có một số daemon hoạt động để quản lý máy in)
lprm Hủy lệnh in file ở hàng đợi của máy in
lpq Hiển thị danh sách hàng đợi của máy in
echo chuoi Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh

Các câu lệnh để xử lý với nội dung file

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
wc Đếm số dòng, số kí tự… trong file
cat Xem nội dung file
more Xem nội dung tập tin theo trang
less Xem nội dung tập tin theo dòng
vi Khởi động trình soạn thảo văn bản vi
tail Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối, muốn xem 100 dòng cuối thì dùng lệnh sau: tail 100 tenfile)
head Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu, muốn xem 100 dòng đầu thì dùng lệnh sau: head 100 tenfile)
ln existingfile new-link Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)

Lệnh nén và giải nén trong Linux

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
tar -cvf Nén file/thư mục sang định dạng .tar
tar -xvf Giải nén file .tar
gzip Chuyển file .tar sang .tar.gz
gunzip Chuyển file .tar.gz về .tar
tar -xzf Giải nén file .tar.gz, ví dụ: tar -xvf archive.tar
tar -zxvf Giải nén file .tar.bz2
tar -jxvf Giải nén file .tar.gz2
ln existingfile new-link Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
tar -cvzpf Nén một folder, ví dụ: tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder
tar -tzf backup.tar.gz Liệt kê file nén gz
unzip Giải nén file .zip

Có thể bạn quan tâm:

Tổng hợp 15 lệnh Tar phổ biến nhất nên dùng trong Linux

Nguồn: mmojourney

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: