Hướng dẫn Basic HTTP Authentication để bảo vệ thư mục trong Nginx

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn Basic HTTP Authentication để bảo vệ thư mục trong Nginx.

Mục tiêu

Bảo vệ thư mục http://example.com/test/ với đường dẫn server là /home/example.com/public_html/test/, file cấu hình Nginx /etc/nginx/conf.d/example.com.conf

1. Tạo file Password

Đầu tiên mình sẽ cần một file để lưu trữ thông tin username/password đăng nhập (đã được mã hóa) bằng cách sử dụng script Python http://trac.edgewall.org/browser/trunk/contrib/htpasswd.py. Ngoài ra, có thể sử dụng Apache’s htpasswd Tool. Tuy nhiên phải cài thêm vào server nên mình không khuyến khích sử dụng.

Download script về /usr/local/bin và chạy

cd /usr/local/bin
wget http://trac.edgewall.org/export/10791/trunk/contrib/htpasswd.py
chmod 755 /usr/local/bin/htpasswd.py

Giờ mình sẽ tạo file password /home/example.com/public_html/.htpasswd với user hocvps, password hocvpstest. Lưu ý bạn có thể sử dụng file bất kỳ và lưu ở chỗ nào cũng được.

htpasswd.py -c -b /home/example.com/public_html/.htpasswd hocvps hocvpstest

Tham số -c để thực hiện tạo mới file nếu chưa có, nếu file đã tồn tại thì sẽ overwrite do đó mất hết các user từ trước. Trong trường hợp bạn muốn add thêm user nữa thì bỏ tham số -c đi:

htpasswd.py -b /home/example.com/public_html/.htpasswd hocvps2 hocvpstest2

Update: các bạn có thể sử dụng trực tiếp tool này cho nhanh: http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/

2. Cấu hình Nginx

Mở file cấu hình Nginx

nano /etc/nginx/conf.d/example.com.conf

Thêm nội dung như sau vào trong server { … }

server {
listen 80;
[...]
location /test {
auth_basic "Restricted";
auth_basic_user_file /home/example.com/public_html/.htpasswd;
}
[...]
}

Reload Nginx

/etc/init.d/nginx reload

Giờ khi truy cập vào http://example.com/test sẽ có thông báo yêu cầu đăng nhập hiện ra:

Hướng dẫn Basic HTTP Authentication để bảo vệ thư mục trong Nginx (1)

Nếu bạn không đăng nhập hoặc đăng nhập sai sẽ báo lỗi:

Hướng dẫn Basic HTTP Authentication để bảo vệ thư mục trong Nginx (2)

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: hocvps

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: ,