Hướng dẫn cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04 chỉ với 3 bước

Tiếp tục series về Nginx, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04 chỉ với 3 bước rất đơn giản. Cùng theo dõi để thực hiện nhé.

Nginx là 1 phần mềm mã nguồn mở để phục vụ web. Nó sử dụng kiến trúc đơn luồng và được thiết kế để có hiệu suất và độ ổn định tối đa, vì thế nó hiệu quả hơn Apache nếu được cấu hình chính xác. Ngoài các khả năng của máy chủ HTTP, NGINX cũng có thể hoạt động như một máy chủ proxy cho email (POP3, SMTP, …), một trình cân bằng tải và proxy ngược cho các máy chủ HTTP, TCP và UDP.

Bước 1: Tiến hành cài đặt Nginx

Vì Nginx có sẵn trong kho lưu trữ của Ubuntu nên ta có thể trực tiếp cài đặt Nginx bằng hệ thống cài đặt và quản lý gói apt. 

Đầu tiên, tiến hành update các gói trong hệ thống:

sudo apt install -y update

Cài đặt Nginx cho máy chủ Ubuntu của bạn :

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản Nginx:

sudo nginx -v
nginx version: nginx/1.17.10 (Ubuntu)

Cho phép Nginx khởi động cùng hệ thống :

sudo systemctl enable nginx

Khởi động và kiểm tra trạng thái của dịch vụ Nginx :

systemctl start nginx
systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-04-27 09:34:14 +07; 5min ago
    Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 7569 (nginx)
   Tasks: 5 (limit: 2318)
   Memory: 6.0M
   CGroup: /system.slice/nginx.service
       ├─7569 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
       ├─7570 nginx: worker process
       ├─7571 nginx: worker process
       ├─7572 nginx: worker process
       └─7573 nginx: worker process

Thg 4 27 09:34:14 Ubuntulab systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Thg 4 27 09:34:14 Ubuntulab systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-04-27 09:34:14 +07; 5min ago
    Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 7569 (nginx)
   Tasks: 5 (limit: 2318)
   Memory: 6.0M
   CGroup: /system.slice/nginx.service
       ├─7569 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
       ├─7570 nginx: worker process
       ├─7571 nginx: worker process
       ├─7572 nginx: worker process
       └─7573 nginx: worker process

Thg 4 27 09:34:14 Ubuntulab systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Thg 4 27 09:34:14 Ubuntulab systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.

Bước 2: Cấu hình bức tường lửa

Sử dụng ufw để biết cách sử dụng cấu hình tường lửa cho Nginx:

sudo ufw app list

nó sẽ có đầu ra như sau:

Available applications:
 CUPS
 Nginx Full
 Nginx HTTP
 Nginx HTTPS
 OpenSSH

Ta thấy rằng đối với nginx, có 3 cấu hình có thể để cấu hình cho nginx, nhưng hiện tại mình chưa có cấu hình sử dụng SSL đối với trang web nên mình chỉ cho lưu lượng đi qua port 80.

Kích hoạt điều trên bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Sau đó kiểm tra lại thay đổi với lệnh sau:

sudo ufw status

Bước 3: Kiểm tra trang web

Để kiểm tra trang web, ta mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ ip của máy chủ Nginx.

http://IP_address

ta sẽ được điều hướng đến trang web mặc định của Nginx:

Hướng dẫn cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04 chỉ với 3 bước

Khi bạn hiển thị như này tức là đã cài đặt thành công và nginx đã sẵn sàng để được quản lý.

Nginx với nhiều tính năng mở rộng có thể là 1 ứng dụng tuyệt vời đối với hệ thống của bạn.

Sau khi đọc xong bài hướng dẫn cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04 trên đây thì bạn đọc đã có thể setup Nginx một cách dễ dàng rồi đúng không nào?

Nguồn bài tham khảo: news.cloud365

Tham khảo thêm bài viết:

Hướng dẫn thiết lập nhiều domain máy chủ Nginx trên Ubuntu 20.04

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: