Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04

Để cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 – một cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống Linux không quá khó như bạn nghĩ. Nếu như bạn thử làm theo hướng dẫn bên dưới đây thì chắc chắn sẽ được.

Sau khi cài đặt và cấu hình MariaDB, bạn sẽ học cách tương tác với nó thông qua dòng lệnh MariaDB. Cuối cùng, bạn cũng sẽ thấy lệnh gỡ cài đặt cơ sở dữ liệu khỏi Ubuntu.

Cài đặt MariaDB trên Ubuntu 22.04 như thế nào?

Đây là cách bạn có thể cài đặt MariaDB trên Ubuntu 22.04:

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Để bắt đầu cài đặt, trước tiên bạn cần cập nhật các gói trên hệ thống Ubuntu của mình. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách chạy lệnh sau trên terminal của Ubuntu:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Quá trình này có thể mất một chút thời gian, vì vậy hãy chờ đợi!

Bước 2: Cài đặt các gói cần thiết cho MariaDB

Sau khi cập nhật hệ thống, bạn cần cài đặt một số gói cần thiết theo yêu cầu của MariaDB. Làm điều này bằng cách thực hiện lệnh sau:

sudo apt-get install wget software-properties-common dirmngr ca-certificates apt-transport-https -y

Bây giờ, bạn đã cài đặt các gói cần thiết, cuối cùng bạn sẽ cài đặt MariaDB trong bước này. Để cài đặt cơ sở dữ liệu, hãy chạy lệnh sau với tư cách người dùng root hoặc với sudo:

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Để xác minh rằng MariaDB đã được cài đặt thành công trên hệ thống của bạn, hãy kiểm tra phiên bản của cơ sở dữ liệu đã cài đặt bằng cách đưa ra lệnh sau:

mariadb --version

Nếu bạn thấy số phiên bản của ứng dụng trong đầu ra, điều này có nghĩa là MariaDB tồn tại trên hệ thống của bạn. Đây là một cách để xác minh cài đặt. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái hoạt động của cơ sở dữ liệu đã cài đặt để xác minh.

Sử dụng lệnh sau để kiểm tra trạng thái của MariaDB:

systemctl status mariadb

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 1
Như bạn có thể thấy, MariaDB đã hoạt động.

Bước 3: Bảo mật cơ sở dữ liệu MariaDB

Khi bạn đã cài đặt và xác minh cơ sở dữ liệu, bước tiếp theo là thực hiện một số cấu hình cần thiết trong MariaDB. Sau khi cài đặt, bạn nên chạy script bảo mật để bảo vệ cơ sở dữ liệu MariaDB khỏi bị xâm phạm hoặc tấn công. Thực thi script bằng lệnh này:

sudo mysql_secure_installation

Tiếp theo, script sẽ hỏi bạn có muốn đặt mật khẩu root không. Cung cấp một mật khẩu an toàn và nhấn Enter. Sau đó, nó sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại mật khẩu. Khi mật khẩu được lưu, bạn sẽ nhận được thông báo “Success” như hình bên dưới.

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 2
Sau đó, nó sẽ hỏi bạn có muốn xóa người dùng ẩn danh hay không. Bạn nên loại bỏ.

Bạn cũng cần xác nhận có cho phép đăng nhập root từ xa không. Nếu không cho phép, bạn chỉ có thể đăng nhập với tư cách người dùng root từ localhost.

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 3
Theo mặc định, MariaDB cài đặt cơ sở dữ liệu thử nghiệm. Script sẽ hỏi bạn muốn xóa cơ sở dữ liệu hay giữ lại. Tốt hơn là xóa nó và tạo một cơ sở dữ liệu mới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ cho mục đích thử nghiệm, hãy chọn No.

Cuối cùng, script sẽ xin phép bạn load lại các bảng đặc quyền để cập nhật những thay đổi mới. Để load chúng, hãy nhập Y. Sau khi thực hiện các thay đổi, bạn sẽ thấy thông báo thành công trên terminal.

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 4
Kiểm tra xem MariaDB có đang chạy không

MariaDB bắt đầu chạy ngay khi được cài đặt. Để kiểm tra, bạn có thể kiểm tra trạng thái của MariaDB bằng lệnh sau:

sudo systemctl status mariadb

Nếu MariaDB đang chạy tốt, bạn sẽ thấy đầu ra sau trên terminal của Ubuntu:

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 5
Trong trường hợp MariaDB không hoạt động, bạn sẽ thấy kết quả tương tự như hình bên dưới:

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 6

Hướng dẫn tương tác với MariaDB trên Linux

Bây giờ, quá trình cài đặt và cấu hình đã hoàn tất, hãy khám phá cách bạn có thể tương tác với cơ sở dữ liệu.

1. Truy cập MariaDB Shell

Để vào shell của MariaDB, hãy chạy lệnh sau:

sudo mariadb

Với lệnh này, màn hình MariaDB sẽ mở. Tại đây, bạn có thể chạy các truy vấn MariaDB để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 7

2. Tạo tài khoản admin MariaDB

Sau khi có quyền truy cập vào MariaDB, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo một tài khoản mới với tên “admin”. Tài khoản này sẽ có các quyền tương tự như tài khoản root, nhưng chủ yếu bạn sẽ sử dụng nó để xác thực dựa trên mật khẩu.

Để tạo tài khoản admin với quyền root, hãy sử dụng lệnh bên dưới. Đảm bảo sử dụng mật khẩu của bạn khi ban hành lệnh.

GRANT ALL ON *.* TO ‘admin’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’ WITH GRANT OPTION;
Tiếp theo, xóa các đặc quyền để cập nhật các thay đổi mới trong MariaDB.

FLUSH PRIVILEGES;
Bây giờ, bạn có thể thoát khỏi dòng lệnh MariaDB bằng cách gõ:

exit

3. Tạo cơ sở dữ liệu trong MariaDB

Để tạo cơ sở dữ liệu mới, hãy sử dụng lệnh sau và đặt tên cho cơ sở dữ liệu của bạn thay cho “TestDB”.

CREATE DATABASE TestDB;

Để kiểm tra xem cơ sở dữ liệu đã được tạo thành công hay chưa, hãy sử dụng lệnh này để xem tất cả các cơ sở dữ liệu hiện có trong MariaDB:

Show Databases;

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 8
Như bạn có thể thấy TestDB hiện tồn tại trong danh sách cơ sở dữ liệu MariaDB.

Gỡ cài đặt MariaDB khỏi Ubuntu 22.04 ra sao?

Trong trường hợp bạn không cần MariaDB nữa, bạn có thể dễ dàng gỡ cài đặt nó với sự trợ giúp của một lệnh Linux cơ bản. Lệnh này sẽ xóa hoàn toàn tất cả các thư mục MariaDB và những dependency khỏi hệ thống của bạn sau vài phút.

sudo apt-get purge mariadb-*

Hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 9
Chọn Yes để tiếp tục gỡ cài đặt MariaDB.

Phần kết: Qua bài hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập MariaDB trên Ubuntu 22.04 trên đây, chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn thành thạo MariaDB hơn trong môi trường Linux.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận