Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt VNC Server trên CentOS 7 và cách kết nối tới VNC Server thông qua VNC Client giúp bạn có thể truy cập màn hình máy tính từ xa để quản lý.

Lưu ý: Hệ điều hành RHEL 7 (Redhat Enterprise) sẽ có cách cài đặt tương tự như CentOS 7

1. Hướng dẫn cài đặt VNC Server

Phần mềm mình chọn làm VNC Server là TigerVNC Server. Đây là phần mềm nằm trong repository (kho chứa) của CentOS 7 / RHEL 7

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (1)

Để cài đặt TigerVNC Server, sử dụng yum để cài.

sudo yum install tigervnc-server

2. Cấu hình VNC Server

  • Cài đặt VNC Password

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (2)

Nó sẽ tạo một VNC Password cho user hiện tại. Như hình trên là tạo VNC Password cho user admin của vinasupport.com

  • Khởi động VNC Server

Để khởi động 1 phiên làm việc trên VNC Server sử dụng command sau:

vncserver :1

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (3)

Nó sẽ chạy một phiên làm việc Desktop ở phiên :1 tương đương với cổng trên server là 5901.

Nếu bạn muốn tạo 1 phiên làm việc khác cho nhiều user thì chạy tiếp lệnh với :2 (Port: 5902), :3 (Port: 5903)

  • Dừng VNC Server

Để dừng 1 phiên làm việc trên VNC Server sử dụng command sau: (VD: dừng phiên Desktop :1)

vncserver -kill :1

Để dừng tất cả các phiên làm việc trên VNC Server sử dụng command sau:

vncserver -kill :*
  • Xem danh sách các phiên làm việc

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (4)

3. Kết nối tới VNC Server từ phần mềm VNC Client

  • Trên Windows

Real VNC: https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc/

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (5)

  • Trên Linux (Ubuntu)

Remmina Remote Desktop Client

Hướng dẫn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 (6)

4. Khởi động VNC Server khi boot hệ điều hành

Tạo file startup cho phiên làm việc của bạn:

cp /lib/systemd/system/vncserver@.service  
/etc/systemd/system/vncserver:1.service

Sửa file /etc/systemd/system/vncserver:1.service

[Unit]
Description=Remote desktop service (VNC)
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/sbin/runuser -l my_user -c "/usr/bin/vncserver %i -geometry 1280x1024"
PIDFile=/home/<USER>/.vnc/%H%i.pid
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Thay <USER> bằng user của bạn.

Cuối cùng là bạn có thể sử dụng các command sau đây để start/stop service

systemctl daemon-reload
systemctl start vncserver:1
systemctl status vncserver:1
systemctl enable vncserver:1

Chúc các bạn cài đặt VNC server trên CentOS 7 và RHEL 7 thành công!

Nguồn: vinasupport

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: , ,