Hướng dẫn redirect www sang non www Nginx và ngược lại

Hướng dẫn redirect www to non www Nginx (chuyển hướng tên miền từ www sang non www) và ngược lại trên Nginx bằng cách đơn giản nhất.

Chuẩn bị:

  • Một Vultr Linux đang chạy Nginx.
  • Tên miền của bạn (kdata.com) có bản ghi DNS A cho @ và “www” đang trỏ đến IP của máy Vultr ở trên.

Redirect www to non-www (Chuyển hướng www sang non-www)

Cách 1: Single domain

server {

    listen 80;

    server_name www.example.com;

    return 301 $scheme://example.com$request_uri;

}
server {

    listen 80;

    server_name example.com;
    #other site settings go here (e.g. logs, site root)

}

Cách 2: All Domains

Sửa file cấu hình của nginx (nginx.conf) (nó thường nằm trong /etc/nginx trong các hệ thống Ubuntu/Debian)

server {

    server_name "~^www\.(.*)$" ;

    return 301 $scheme://$1$request_uri ;

}

Redirect non-www to www (Chuyển hướng non-www sang www)

Cách 1: Single domain

Thêm dòng dưới đây vào cài đặt vhost của bạn:

server {

    listen 80;

    server_name example.com;

    return 301 $scheme://www.example.com$request_uri;

}
server {

    listen 80;

    server_name www.example.com;
    #other site settings go here (e.g. logs, site root)

}

Cách 2: All domains

Sửa file cấu hình của nginx (nginx.conf) (nó thường nằm trong /etc/nginx trong các hệ thống Ubuntu/Debian)

server {

    server_name "~^(?!www\.).*" ;

    return 301 $scheme://www.$host$request_uri;

}

Chúc bạn thành công!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags: ,