SSL

Tổng hợp các kiến thức và kinh nghiệm sử dụng SSL (Secure Sockets Layer) – tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser).