Adobe đã phát hành bản cập nhật để sửa lỗ hổng Zero-Day

Mới đây Adobe đã phát hành bản cập nhật Patch Tuesday tháng 5 để sửa các lỗ hổng trên 12 sản phẩm trong đó có