Top 5 trình giả lập Android tốt nhất cho Linux không thể bỏ qua

Android dùng chính nhân Linux nên việc chạy phiên bản giả lập của hệ điều hành này trên máy tính là điều không thể. Nhưng