Làm sao để có thể cài đặt Arduino IDE trên Debian 10?

Làm sao để có thể cài đặt Arduino IDE trên Debian 10? cũng là câu hỏi của không ít người dùng hiện nay. Không để