Cách dùng BleachBit để xóa các file không cần thiết trên Linux

Nếu bạn chưa biết cách dùng BleachBit để xóa các file không cần thiết trên Linux như thế nào thì hãy dành ra ít phút