Hướng dẫn cách chặn địa chỉ IP bằng IP Blocker & .htaccess

Hướng dẫn chi tiết cách chặn địa chỉ IP bằng IP Blocker trong cPanel & chặn IP trong .htaccess giúp bảo vệ trang web của bạn