Hướng dẫn cách chặn địa chỉ IP truy cập bằng hPanel

Hướng dẫn chi tiết cách chặn địa chỉ IP để ngăn một ai đó, một nhóm người hoặc các bot ảo trên mạng không truy