Làm sao để hiển thị file và thư mục ẩn trên Linux? Hướng dẫn chi tiết

Khi bạn muốn xem một file hoặc một thư mục đã bị ẩn trên Linux thì phải làm thế nào? Bài viết này sẽ giúp