Hướng dẫn cài đặt (install) unzip trên CentOS 7 và CentOS 8

Trên các hệ điều hành dựa trên Linux như CentOS thì lệnh giải nén được sử dụng để mở tệp zip. Xem ngay cách cài