Hướng dẫn cách chặn PING (chặn giao thức ICMP) trên Linux

Chặn PING luôn được xem là cách khá hữu ích trong trường hợp máy chủ của bạn bị kiểu tấn công DDOS sử dụng tính