Railgun là gì? Cách kích hoạt CloudFlare Railgun trên WordPress

Railgun là dịch vụ rất được quan tâm hiện nay của  CloudFlare. Vậy Railgun là gì? Kích hoạt Railgun trên WordPress thế nào? Cùng chúng