Chuyển dữ liệu website bằng transfer tool trên cPanel & WHM

Hướng dẫn cách chuyển dữ liệu website từ server này sang server khác hay từ hệ thống này sang hệ thống khác bằng transfer tool