Tại sao tôi nên chọn nhà cung cấp KDATA làm đại lý Hosting?

“Tôi được biết KDATA có mở chương trình đại lý Hosting – Reseller Hosting dành cho người muốn kinh doanh dịch vụ Hosting. Vậy cho