Backup dữ liệu website là gì? Tại sao cần phải backup dữ liệu?

Hiện nay các hacker ngày càng tinh vi hơn vì vậy việc backup dữ liệu là điều cần thiết hiện nay trên mọi website. Vậy