Cách cài đặt phần mềm đóng băng ổ cứng Deep Freeze Standard

“Tôi không biết cách cài đặt phần mềm đóng băng ổ cứng Deep Freeze Standard như thế nào? Tôi có thể tự thực hiện hay