Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng Distrobox

Để có thể chạy nhiều Linux distro bên trong Terminal thì bạn nên dùng thử công cụ Distrobox. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho