Ưu nhược điểm của khởi động kép Linux, có nên Dual Boot?

Khởi động kép Dual Boot có những ưu nhược điểm gì? Có nên khởi động kép Linux hay không? Bài viết bên dưới đây sẽ