Hướng dẫn cách gọi video FaceTime trên Android lẫn PC Windows

Sau khi chia sẻ liên kết FaceTime ra mắt trên iOS thì bạn đã biết cách gọi video FaceTime trên Android và PC Windows hay chưa?