Hướng dẫn cài đặt và sử dụng FileZilla Client và FileZilla Server

FileZilla là gì? Cài đặt và sử dụng FileZilla Client và FileZilla Server thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm, ưu nhược