Hướng dẫn cài đặt GNOME Desktop GUI cho Ubuntu Server

Cũng giống như Centos 7/ RHEL, sau khi cài Ubuntu Server mặc định sẽ không có giao diện đồ họa Desktop GUI. Vì vậy, bài