Hosting chuẩn SEO là gì? SEO Hosting ảnh hưởng đến SEO ra sao?

Hosting chuẩn SEO là gì? SEO Hosting có ảnh hưởng đến SEO như thế nào? Phải chăng cứ sử dụng dịch vụ SEO Hosting thì