Hướng dẫn thay đổi hostname trên Linux và Windows

Bạn muốn thay đổi thông tin ‘hostname’ trên máy chủ hệ điều hành thì phải làm sao? Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn