Hybrid Cloud là gì? Ứng dụng như thế nào trong kinh doanh và cuộc sống

Để đáp ứng nhu cầu về một môi trường dịch vụ đám mây an toàn, ổn định và hiệu quả hơn thì một đám mây