IBM Free Cloud là gì? Khi nào bạn nên sử dụng IBM Free Cloud?

Một mớ các câu hỏi: IBM Free Cloud là gì? Một tài khoản Lite trong IBM Free Cloud gồm những gì? Khi nào nên sử