Hướng dẫn cài ibus-unikey trên Ubuntu 18.04 LTS chuẩn nhất

Nếu chúng tôi đã hướng dẫn cách cài IBus-Bamboo trên Ubuntu 20.04 thì trong trong bài viết này Blog kdata sẽ tiếp tục chỉ cho