Hướng dẫn cách tải và cài đặt ionCube Loader trên server

Hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt ionCube Loader – công cụ miễn phí để thực thi pre-compiled PHP code; trên server. 1.