Kali Linux 2022.1 vừa ra mắt, có những cập nhật gì mới?

Phiên bản cải tiến đầu tiên của Kali Linux 2022.1 vừa ra mắt đã mang tới cho người dùng nhiều cải tiến, tính năng trợ