Kali Linux 2022.2 vừa ra mắt có gì mới? Khám phá ngay!

Có lẽ rất nhiều người đang nôn nóng muốn biết Kali Linux 2022.2 vừa ra mắt có gì mới? Có những cải tiến gì? Nâng