Cách kiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux bằng lệnh ‘df’

Hiện nay có rất nhiều công cụ kiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux nhưng với ‘df’, bạn sẽ có được thông tin đầy đủ