Làm thế nào để Google index bài viết nhanh? Làm theo 10 cách này

Sau một thời gian, bài viết của bạn vẫn chưa được lập chỉ mục trên trang công cụ tìm kiếm. Vậy làm thế nào để