Hướng dẫn cách cài đặt LAMP trên CentOS 7 & 8

LAMP là từ viết tắt của các dịch vụ được kết hợp với nhau gồm: Linux (OS), Apache (Web Server), MariaDB (CSDL) và PHP. Hiện