Hướng dẫn cách sử dụng lệnh du (Disk Usage) trong Linux

Để có thể phân tích không gian ổ đĩa đã được sử dụng bởi các thư mục và file, bạn cần phải biết cách sử