Lệnh locate trong Linux để tìm kiếm các file và thư mục theo tên

Bài viết sau nhằm mục đích hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng lệnh locate trong Linux để tìm kiếm các file và thư mục