Hướng dẫn cách sử dụng lệnh vmstat trên Linux, macOS

Sử dụng lệnh vmstat trên Linux, macOS giúp cho bạn biết hết những số liệu thống kê về bộ nhớ ảo RAM, nó ảnh hưởng