Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Linux Screen

Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Linux Screen để tăng sức mạnh và tính linh hoạt cho Linux Terminal.