Red Hat khai tử CentOS 8 và đây là các hệ điều hành thay thế

Red Hat bất ngờ thông báo CentOS 8 sẽ bị khai tử vào cuối năm 2021, còn người dùng CentOS 7 vẫn được hỗ trợ