Hacker dùng 11 lỗ hổng Zero-Day để tấn công Windows, iOS, Android

Google Project Zero vừa mới thông báo rằng: Một nhóm tin tặc đã sử dụng 11 lỗ hổng zero-day khác nhau để tấn công người