Hướng dẫn cách lưu lại log của các truy vấn MySQL trên Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách lưu lại log của tất cả các truy vấn SQL của MySQL trên hệ