MacBook Pro mới sẽ hủy diệt PC với chip M1 Pro và M1 Max???

Ra mắt MacBook Pro mới với chip M1 Pro và M1 Max, màn hình 14″ và 16″, nâng cấp về màn hình, thiết kế, cổng