Lịch sử và cách thức hoạt động của mã độc tống tiền “Ransomware”

Ransomware được xem là một trong những phần mềm độc hại nguy hiểm nhất hiện nay, chưa có dấu hiệu chững lại. Do đó, chúng